పురానా ఖిలా, ఇంద్రప్రస్థ పురాతన నివాస స్థలం, త్రవ్వకాలలో...

మునుపటి రెండు త్రవ్వకాలలో, ఢిల్లీలోని పురానా ఖిలా 2500 సంవత్సరాల నిరంతర నివాసం ఉండేలా స్థాపించబడింది. ఇది పురాతనమైనదిగా గుర్తించబడింది ...

ప్రసిద్ధ కథనాలు

13,542అభిమానులువంటి
780అనుచరులుఅనుసరించండి
9చందాదార్లుసబ్స్క్రయిబ్